Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

 

Normen en waarden van MVO worden al jarenlang door Rommtech gehanteerd.
Rommtech is een bedrijf dat MVO een warm hart toedraagt.
Dagelijks wordt er gestreefd naar een duurzame productontwikkeling en toepassing van de beste beschikbare technieken om het milieu zo min mogelijk te belasten.

Om MVO in de onderneming en naar relaties toe een duidelijkere positie te geven, heeft Rommtech de MVO beleidsverklaring geïntegreerd in haar ISO 9001:2015 en 14001:2015 systeem.
Jaarlijks worden doelstellingen bepaald en resultaten geëvalueerd.

Bekijk de MVO verklaring