nl-NLen-US
nl-NLen-US
Verbeterde kwaliteit met AOI en SPI

Een nieuwe inspectiemachine die de printen controleert na het SMD proces stond al een poosje op de wensenlijst. De oude machine controleerde enkel optisch en in zwart wit. Met componenten die steeds kleiner worden was de resolutie niet meer toereikend. Tijd dus voor een verbeterslag en ditmaal niet alleen op de eind controle, maar ook al gedurende het proces om vroegtijdige afwijkingen te constateren.

SPI

Nieuw in de Rommtech productielijn is de plaatsing van een SPI, dit staat voor: Solder paste Inspection. Ofwel: soldeer pasta inspectie. Nadat er soldeerpasta is aangebracht op de printplaten controleert deze machine of overal voldoende pasta aanwezig is, of de dikte goed is en of er geen luchtbelletjes in zitten. Het merendeel van alle fouten die in het SMD proces kunnen optreden zijn te wijten aan een onjuiste pasta verdeling. Met deze machine halen we potentiële fouten al vroeg uit het productieproces. Dit voorkomt verspilling van componenten, energie en mankracht.

AOI

AOI staat voor: Automated Optical Inspection, ofwel Automatische Optische Inspectie. Met de nieuwe 3D AOI van VI technologies worden er niet alleen maar kleurenfoto's van de printplaat genomen, maar wordt er door een laser masker ook een 3D scan gemaakt van alle componenten en solderingen. Zo kan er heel nauwkeurig worden gekeken of alle componenten goed gesoldeerd zijn, op de juiste plaats zitten en of de polariteit goed is. Door samenwerking met de SPI kunnen extra aandachtspunten worden doorgegeven om de productieserie continue te verbeteren en te optimaliseren.